Pyhimyskerhon syystapaaminen 8.9.2018 Ikaalisissa ja Hämeenkyrössä

Vesa Koskinen
1.8.2018

Syystapaamisen ohjelma ja ilmoittautumsohje.