Classic Motorshow, Lahti

Vesa Koskinen
5.5.2023

Osaston sijainti
Osaston sijainti

Ollaan osastolla. Huom. vuosikalenterin tiedosta poiketen vuosikokous ei ole Lahdessa.